Önemli Linkler

BASIN AÇIKLAMASI - 17.12.2011

 

Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ
MHP Antalya Milletvekili
Küresel Hareket Parlamenterleri (PGA) İcra Kurulu Üyesi (2012-2014)
Ankara, 17.12.2011, 18.00
  Benim amacım, MHP Milletvekili olarak;   milletimizin ve ülkücü camianın beklentisi doğrultusunda MHP’nin iktidara taşınmasına katkı sağlamak ve Türk Milletine yapacağı  hizmetin önünü açmaktır.
Bir MHP   Milletvekili ve TBMM üyesi sıfatıyla, milletimden aldığım yetkiyi, en iyi şekilde ve anayasal haklarım çerçevesinde,  milletime hizmet için kullanıyorum. Çalışmalarımız, bu çerçevede hız kesmeden devam etmektedir.
Gündeme getirilen ihraç isteminden de görülebileceği gibi; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ nin kendisinden başka kimsenin Genel Başkan adayı olmasına tahammül edemediği ve kendisine bağlı kurmayları dışında hiçbir kimseyi görmek istemediği ileride daha iyi anlaşılacaktır.
MHP Parti tüzüğünün 69. Maddesi, Siyasi Partiler Kanununa aykırı bir şekilde düzenlenmiş ve kendisinden başka adayların önünün kesilmesi amaçlanmıştır. Geçen hafta Perşembe günü (15.12.2011) itibariyle bu maddenin iptali için tarafımdan, daha demokratik bir MHP özlemiyle dava açılmıştır. Ayrıca, daha demokratik bir MHP tüzüğü için çalışmalarımız devam etmekte olup, günü geldiğinde gerekli adımlar atılacaktır.
Ben, şu anda MHP milletvekiliyim. Böyle bir süreçte nihai karar alınamaz. Hukuki değildir. Nihai karar gibi kamuoyuna açıklanması da, tıpkı daha önce ispat edilememiş iddiaların gerçek gibi gösterilmesine benzemektedir.  Haksız ithamlara karşı, gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Bu çerçevede, Sayın Genel Başkana karşı açacağım tazminat davası hakkım saklı tutulmaktadır ve günü geldiğinde gereği yapılacaktır.
Netice olarak, hukuken kesinleşmemiş bir ihraç isteminin kamuoyuna duyurulması söz konusudur. İhraç kararı, hukuki vekilime tebliğ edildikten sonra, on gün içinde aynı disiplin kuruluna itiraz edilecektir. Disiplin kurulu, onbeş gün içinde itirazı sonuçlandırmak zorundadır. İtiraz olumsuz çıkar ise, bunun da tebliğinden itibaren 30 gün içinde Mahkemeden ihraç kararının iptali istenecektir.  Mahkeme kararından sonra;  tarafların temyize gitme hakları vardır. Ancak temyizden sonra karar kesinleşecektir.
Bu hukuki mücadelede ben haklı olduğuma inanıyorum ve hukuk önünde hak arama ve ülkücü camianın önünü açma gayretimiz de devam edecektir.
Temyiz sonrası kararın olumsuz çıkması durumu hariç,  ben MHP Milletvekiliyim ve partimle ilgili bütün özlük haklarım devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Site İçi Arama

Twitter

© Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç - 23. ve 24. Dönemler Antalya Milletvekili