Önemli Linkler

BASIN TOPLANTISI-09.02.2012

 

 

 
Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ
MHP Antalya Milletvekili
Küresel Hareket Parlamenterleri (PGA)
İcra Kurulu Üyesi
PGA Barış ve Demokrasi Programı Başkan Vekili
 
Değerli Basın Mensupları,
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli;
           -22.10.2011 tarihinde MHP Ses Ver Türkiye resmi internet sitesinde
             -23.10.2011 günlü Milliyet Gazetesinde
             -23.10.2011 günlü Cumhuriyet Gazetesinde
             -23.10.2011 günlü Yeni Çağ Gazetesinde
             -24.10.2011 günlü Yeni Çağ Gazetesinin internet sayfasında yayınlanan yazıda
            (aynı yazı aynı gazetenin 25.10.2011 günlü nüshasında köşe yazısı olarak yayımlanmıştır)
             -25.10.2011 günlü Akşam Gazetesinde
             -27.10.2011 günlü Sözcü Gazetesinde
yayımlandığı üzere tarafıma:
              -Disiplinsiz,
              -Dengesiz,
              -Partideki siyasi mayın,
              -Parti içine yerleştirilmiş mayın,
              -Bu mayının pimini çekelim ki ilerde çok daha büyük tahribat olmasın,
              -Partiden attıracağım,
              -Provokatör,
gibi sözcüklerle çok ağır derecede TCK 131/1. maddesindeki re’sen kovuşturmayı gerektiren 125/1-3a-4. maddeye göre cezai müeyyide gerektiren hem kişisel, hem de mesleki şeref ve haysiyetimi aşağılayıcı suçlar işlemiştir.
Şahsımı mayına benzetmesi ve mayının da pimini çekelim emrini topluma vermesi; TCK 81. Maddeye göre öldürmeye azmettirme suçudur. TCK’nın 38. Maddesine göre; 1/3 nispetinde cezanın indirilmesi ile en az 16 sene hapis cezasını gerektirir. Hal böyle iken, bu ağır suça rağmen kendisine yönelik henüz cezai kovuşturma şikâyeti yapmadım. Çünkü ıslah olma şansı sağlayıp, pişmanlık duyma tavrını göstermesini bizzat Sayın Genel Başkandan bekliyorum. Bu konunun üzerinden daha fazla süre geçer ise; hukuki sonuçlarını kendisi tayin edecektir.
 
Öğretim Üyeliğinden gelen özelliğim sebebiyle, kişilerin daha ağır sonuçları beklemeden kendilerini disipline etmesini daha mantıklı buluyorum.
 
Bununla birlikte;  bir milletvekilinin diğerinin kişisel ve mesleki şeref ve haysiyetine ve dolayısıyla temsil ettiği yüksek Türk Milletine saldırısı, can güvenliğini ortadan kaldırmaya azmettirme suçu işlemesi, siyasi partilerin uyacakları demokratik esaslara ait Anayasanın 68. ve 69. maddelerine ağır derecede aykırıdır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının siyasi partinin demokratik niteliğine ait 4.maddesine ve parti genel başkanının hukuki görevlerine ait 13., 15. ve 16. Maddelerine de aykırıdır.
 
Ayrıca, MHP Tüzüğünün partinin insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışıyla adaletli ve hakkaniyeti esas alan bir yönetimce idaresine ve meşruiyet kurallarıyla insan haklarına saygıya ve hukukun üstünlüğüne, suçlu olmayana bir kusur atılamayacağına ait 2.-3. maddelerine;
Yine, Genel Başkanın yetki ve sorumluluğuna ait 47.maddeye; başkanlık divanının teşkili ve görevlerine ait 51.maddeye; MKYK’nın görevlerine ait 53. ve 54. maddelerine, parti müfettişliğinin görevine ait 58.maddeye, açıkça aykırıdır.
 
 
Böyle bir Genel Başkan, demokratik standartlarını yükseltmeye çalışan bir ülkeye uygun mudur? Böyle bir anlayışla MHP nasıl iktidara taşınabilir?
 
Kendisinin uymak zorunda olduğu kanun ve tüzük hükümlerini hiçe sayan bir Genel Başkan profili MHP’ye ne kadar uygundur?
 
 
Bu nedenle;
A)- Tüzüğün disiplin cezasını gerektiren haller başlıklı 78. maddesinin geçici çıkarma cezasını gerektiren hallerden:
                a)-3/b maddesine göre, milletvekilleri arasındaki birlik ve dayanışmayı bozmak huzursuzluk çıkarmak,
                b)-3/d maddesine göre bir milletvekili hakkında gerçek dışı haberle iftira, karalama ve küçük düşürücü beyan ve davranışlarda bulunmak;
                c)-3/e maddesine göre, partinin gizli disiplin işlerini basına vermek,
                d)-3/f maddesine göre yöneticilik görevini ihmal etmek suçları oluşmuştur.
 
B)-Kesin çıkarma cezasını gerektiren hallerden:
                a)-4/a maddesinin 2820 sayılı siyasi partiler yasasının 13-15 ve 16.maddelerine muhalefette bulunmak,
                b)-4/c maddeye göre partili milletvekilini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle suçlayıp yalan bilgi ve beyan ve demeç yayınlamak;
                c)-4/d maddeye göre genel başkanlık görevini sürdürmek için rakiplerini aşağılamak,
                d)-4/e maddeye göre; genel başkan sıfatıyla parti birlik ve bütünlüğünü bozmak, suçları da oluşmuştur.
 
Diğer maddeler cezai kovuşturmaya verilmekle beraber, sadece TCK 81. ve 38. maddelerinin cezai kovuşturma hakkı ayrıca saklıdır.
Bu sebeplerle şikâyetlinin MHP üyeliğinden çıkarılması gerektiği açıktır.
 
SONUÇ OLARAK: Merkez Yönetim Kurulunca veya bir Genel Başkan Vekilince şikâyetlinin Merkez Disiplin Kuruluna TEDBİRLİ olarak sevki talebindeyim.
Şikâyetlinin katılmadığı Merkez Yönetim Kurulu, tüzüğün 79.maddesine göre şikâyetliyi Merkez Disiplin Kuruluna sevk edebilir.
Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sıfatıyla parti kurullarını kanunlar çerçevesinde çalıştırmak ve demokratik teamüllere uymak yükümlüğü ile yüce Türk Milletinden oy almıştır. MHP’nin tüm idari yetkilerini kullanacak kişidir. Bu şikâyet hakkında hiç işlem yaptırmayabilir, geç işlem yaptırabilir ya da eksik işlem de yaptırabilir.
Bu sebeple, Genel Başkanlık yetkilerinden, şikâyet konusu işlem kesinleşinceye kadar uzaklaştırılması için Tüzüğün 81. maddesine göre ihtiyati tedbir kararı da alınması talebindeyim.
Yerine atanacak Genel Başkan Yardımcısından yasalar çerçevesinde adil bir uygulama bekleme hakkımız vardır. Bizim kişilerle ilgili bir önyargımız olamaz. Ancak, Milliyetçi Hareket Partisi’ni iktidara taşıyacak bir heyecana da ihtiyacımızın olduğu açıktır.
 
Kararlar, adil bir hukuk anlayışı içinde ele alınmalıdır. Son günlerde benim AKP pasif parti üyeliğim ile MHP içindeki aktif parti üyeliğim bile karıştırılarak gerçekler saptırılmaya çalışılmaktadır. 3473 sayılı Devlet Arşivleri Yasası, üstündeki işlem tarihinden itibaren 30 yıl bir üyelikten (bunun adı Partiden ayrıldıktan sonra parti pasif üyeliğidir) atılamaz, yırtılamaz ve silinemez hükmünü getirmektedir. Bu hükmü bile aleyhimde kullanmaya çalışan bir anlayış, her nedense benim MHP içindeki aktif parti üyeliğimi bile örseleme yoluna gitmiştir. Temennim, bütün hukuki konuların doğru değerlendirilerek ele alınmasıdır.
 
 
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
 

Site İçi Arama

Twitter

© Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç - 23. ve 24. Dönemler Antalya Milletvekili