Önemli Linkler

Küresel Hareket Parlamenterleri (Parliamentarians for Global Action – PGA)

 

Saygıdeğer Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç (Türkiye) Anısına

 

11 Temmuz 2017

 

Saygıdeğer Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in (Türkiye) 24 Haziran 2017’de 58 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik.

 

Küresel Hareket Parlamenterleri (Parliamentarians for Global Action – PGA) insan haklarını koruma, demokrasiyi destekleme, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme, hesap verebilirliği artırma ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme yönündeki küresel girişimleri ön planda tutan bir organizasyon olarak PGA İcra Kurulu Üyesi Sayın Yusuf Ziya İrbeç’in bütün bu alanlarda yapmış olduğu olağanüstü katkılarından dolayı gurur duymaktadır.

 

Sayın Yusuf Ziya İrbeç, Silah Ticareti Anlaşması için yorulmaz bir savunucuydu ve 2 Temmuz 2013’te Silah Ticareti Anlaşması’nın Türkiye tarafından imzalanmasında önemli bir rol oynamıştı. Sayın İrbeç PGA’nın Silah Ticareti Anlaşması’nı destekleyen pek çok atölye çalışmasına katılmış, 26 Mart 2013’te Silah Ticareti Anlaşması ile ilgili Birleşmiş Milletler-PGA Basın Konferansı’na katılmıştı.

 

Özellikle altı çizilmesi gereken bir husus da; bir muhalefet partisi mensubu olmasına rağmen hükümetiyle ters düşecek olsa bile fikirlerini korkusuzca açıklamaktan ve kişisel katkıları hakkında meclisi bilgilendirmekten hiç geri kalmadı. Sayın Yusuf Ziya İrbeç Şubat 2012’de Silah Ticareti Anlaşması 4. Hazırlık Komitesi’nin Türkiye Resmi Delegasyonu Üyesi idi.

 

İstisnai olarak, Sayın İrbeç, 13 Şubat 2012’de Silah Ticareti Anlaşması 4. Hazırlık Komitesi’nde Türkiye’nin Resmi Bildirgesi’ni teslim edip ülkesinde Silah Ticareti Anlaşması’nın açıkça kabulünde başrolü oynamıştır.

Bizler, PGA’da onun açtığı yolda liderlik ve özverililiğinden ilham almaya devam ediyoruz.

 

In Memoriam - Hon. Yusuf Ziya Irbec, MP, Turkey

July 11, 2017

It is with heavy hearts and sad regret that we learned of the passing of Hon. Yusuf Ziya Irbec, MP, Turkey, on June 24, 2017, at the age of 58.

 

As an organization that is at the forefront of global efforts to entrench human rights, support democracy, promote gender equality, and enhance accountability and strengthen the rule of law, PGA honors the extraordinary contribution Hon. Yusuf Ziya Irbec made in all these fields as a PGA Executive Committee Member.

Hon. Yusuf Ziya Irbec was a tireless advocate for the Arms Trade Treaty (ATT) and http://www.pgaction.org/images/icons/pdf.gifplayed an important role in this regard leading to signature of the Arms Trade Treaty by Turkey on 2nd July 2013. Hon. Irbec participated in several PGA Workshops promoting the Arms Trade Treaty. Hon. Irbec also participated in a UN-PGA Press Conference on the ATT on 26th March, 2013.

 

Particularly worthy of note, and although an opposition parliamentary figure unafraid to express his opinions even at odds with the Government of the day, and as an acknowledgment of his central contribution, Hon. Yusuf Ziya Irbec was a Member of the Official Delegation of Turkey to the 4th Preparatory Committee on the Arms Trade Treaty in February 2012.

 

Exceptionally, Hon. Irbec also delivered the http://www.pgaction.org/images/icons/pdf.gifformal Statement of Turkey at the 4th Preparatory Committee of the ATT on 13th February 2012, again, in clear recognition of his role as a champion of the ATT in his country.

 

We at PGA remain inspired by his legacy leadership and dedication.

 

 

Site İçi Arama

Twitter

© Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç - 23. ve 24. Dönemler Antalya Milletvekili